Home >> Articles posted byMariusz Przybylski (Page 2)

Author: Mariusz Przybylski

Wypożyczanie własnego sprzętu

Pod koniec ubiegłego roku dodaliśmy do systemu planowania skoków automatyczne naliczanie opłaty (20zł) za wypożyczenie sprzętu dla skoczków ŚK. W związku z tym, wszyscy Ci, którzy udostępniają swój sprzęt innym mogą skorzystać z bezgotówkowego rozliczenia. Raz w miesiącu będziemy przelewali na konta wypożyczających pobrane przez system opłaty. Aby skorzystać z takiej opcji należy zgłosić to w manifeście. W przeciwnym wypadku rozliczanie się pozostaje w gestii właściciela i wypożyczającego.
Więcej
Top