Home >> Dalsza kariera

Dalsza kariera

Wynikiem podstawowego szkolenia spadochronowego jest Świadectwo Kwalifikacji z uprawnieniami klasy B wydawane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Dokument ten jest powszechnie nazywanym ŚKą.  Upoważnia Cię ono do wykonywania skoków samodzielnych tj. bez nadzoru instruktora oraz do samodzielnego układania czaszy głównej. Czaszę zapasową zawsze układa tylko osoba do tego uprawniona (mechanik spadochronowy).

Kolejnym etapem jest zdobycie uprawnień klasy C. Przyznawane jest ono po oddaniu min. 200 skoków i upoważnia do pełnienia funkcji wyrzucającego na pokładzie statku powietrznego.

Po oddaniu min. 500 skoków możecie przystąpić do egzaminu na uprawnienia klasy D. Tak klasa wyszkolenia daje Wam uprawnienia do kierowania skokami (tzw. Kierownik Skoków).

Otrzymanie uprawnienia klasy D otwiera drogę do uzyskania stopnia Instruktora Spadochronowego.

Top