Home >> FAQ >> Czy skok w tandemie jest bezpieczny?

Czy skok w tandemie jest bezpieczny?

Z uwagi na to, że skoki spadochronowe należą do sportów ekstremalnych ich wykonywanie podlega wielu zasadom bezpieczeństwa, których regulacją zajmuje się Urząd Lotnictwa Cywilnego. Z uwagi na to, można śmiało powiedzieć, że jazda samochodem jest bardziej niebezpieczna niż skok ze spadochronem.

Po pierwsze skok w tandemie realizowany jest przez doświadczonego skoczka spadochronowego – tandem pilota. Polskie prawo wymaga aby skoczek ubiegający się o uprawnienia tandem pilota miał na swoim koncie minimum 1000 wykonanych skoków.

Kolejnym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo jest sprzęt spadochronowy używany do wykonywania skoków tandemowych. Zestaw taki zawiera komplet dwóch spadochronów: głównego i zapasowego. Oba spadochrony układane są przez specjalnie wyszkolony personel. W skład zestawu tandemowego wchodzi również tzw. automat. Jest to bardzo ważny element wyposażenia odpowiedzialny za automatycznie otwarcie spadochronu w przypadku gdy nie zrobi tego tandem pilot. Przez cały czas urządzenie to kontroluje wysokość i prędkość spadania aby zagwarantować otwarcie spadochronu po osiągnięciu minimalnego pułapu.

Kolejnym elementem świadczącym o nadzwyczajnym bezpieczeństwu towarzyszącym skokom w tandemie są wymagania stawiane pasażerom. Oprócz, krótkiego przeszkolenia przed skokiem pasażerowie nie muszą odbywać kursu spadochronowego. Nie podlegają oni również specjalnym badaniom lekarskim. Obowiązkowe są one tylko dla tandem pilota.

Top