Home >> FAQ >> Jakie są wymagania stawiane pasażerom tandemu?

Jakie są wymagania stawiane pasażerom tandemu?

W trosce o zapewnienie maksimum bezpieczeństwa wymagamy aby pasażer tandemu ważył nie więcej niż 100 kg oraz miał ukończone 7 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

Skok spadochronowy może być niebezpieczny dla osób z ciężkimi schorzeniami kręgosłupa, epilepsją, niewydolnością oddechowo-krążeniową, cukrzycą, nie leczonym nadciśnieniem lub obarczonych chorobami psychicznymi. Z uwagi na to choroby te wykluczają wykonanie skoku ze spadochronem.

Top