Home >> O szkoleniu

O szkoleniu

Wymagania stawiane uczestnikom

 • Ukończone 16 lat
 • Wykształcenie min. podstawowe
 • Ubezpieczenie OC skoczka spadochronowego na sumę 50 tys PLN (10 000 SDR)

Ubezpieczenie OC na rok to koszt około 120 zł. Przy zakupie należy zaznaczyć, że ubezpieczenie dotyczy wykonywania skoków spadochronowych (sporty ekstremalne). Proponujemy zakup ubezpieczenia za pośrednictwem jednej z poniższych agencji:

 • Portal www.finansowachata.pl
 • Agencja Ubezpieczeniowa Asekuracja. Zofia Bartosik. ul Chopina 38/1, 83-000 Pruszcz Gdański (Centrum handlowe Arbat)

Przebieg szkolenia

W skład szkolenia spadochronowego wchodzi szkolenie teoretyczne (8h) oraz praktyczne, które wg rozporządzenia Urzędu Lotnictwa Cywilnego prowadzone jest do uzyskania minimum 50 skoków z łącznym czasem swobodnego spadania nie mniejszym niż 30 min. Po osiągnięciu tych wymogów można przystąpić do egzaminu, po zaliczeniu którego, uzyskuje się Świadectwo Kwalifikacji. Szkolenie praktyczne w Aeroklubie Gdańskim prowadzone jest dwoma metodami: SL lub AFF. Dokładny opis obu metod zamieszczony został poniżej.

Szkolenie teoretyczne

Na szkolenie teoretyczne składa się 8 godzin wykładów oraz seria ćwiczeń przygotowujących skoczka do samodzielnego skoku.

Przedmioty wykładów

 • Człowiek – możliwości i ograniczenia
 • Prawo lotnicze
 • Teoria skoku spadochronowego
 • Zasady skoku spadochronowego
 • Ogólna wiedza o spadochronie
 • Ogólne bezpieczeństwo skoków

Ćwiczenia praktyczne

 • Sposób oddzielenia się od statku powietrznego
 • Przyjmowanie prawidłowej sylwetki podczas swobodnego spadania
 • Polowe układanie spadochronu
 • Ćwiczenia w uprzęży spadochronowej

Po zakończeniu szkolenia teoretycznego należy zdać egzamin wewnętrzny z wiadomości teoretycznych (testu wyboru) oraz ćwiczeń praktycznych wykonywanych w uprzęży spadochronowej. Poprawne zaliczenie egzaminu jest niezbędne do wykonania swojego pierwszego w życiu skoku.

Szkolenie praktyczne

Szkolenie metodą SL – Static Line


aff-2 aff-1

Szkolenie SL polega na wykonaniu minimum 5 skoków przy pomocy liny desantowej z wysokości 1200 m. Lina desantowa ma długość około 4 m i jej zadaniem jest otwarcie spadochronu zaraz po oddzieleniu się skoczka od samolotu. Głównym celem tych skoków jest nauka prawidłowego oddzielenia się od samolotu, które jest istotnym elementem w przypadku szkolenia SL. Każdy skok rejestrowany jest na wideo, które omawiane jest przez instruktora po wykonaniu ćwiczenia. W kolejnym etapie, uczeń rozpoczyna wykonywanie skoków z samodzielnym otwarciem spadochronu z wysokości 1500 m. Skoki wykonuje się do momentu, w którym uczeń jest w stanie osiągnąć i utrzymać tzw. sylwetkę płaską. Po osiągnięciu tej umiejętności wykonujemy kilka skoków kontrolnych z wysokości 2000 m. Po poprawnym zaliczeniu tego ćwiczenia skoki odbywają się z maksymalnej wysokości 4000 m. W trakcie tej fazy szkolenia ćwiczone są umiejętności poruszania się w powietrzu oraz wykonywanie wspólnych ćwiczeń z innymi skoczkami.

Z naszych statystyk wynika, że faza pierwsza w większości przypadków kończy się na wykonaniu wymaganych przepisami 5 skoków. Faza druga trwa mniej więcej do 20-tego skoku. Oczywiście wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji ucznia oraz postępu w nauce.

Faza pierwsza oraz druga wykonywana jest z samolotu AN-2 przystosowanego do szkolenia SL. Z uwagi na to, że jest to samolot wykorzystywany przez nas sporadycznie, skoki organizowane są z niego w przypadku zebrania odpowiedniej liczby chętnych.

Szkolenie metodą AFF – Accelerated FreeFall

Jest to nowoczesna metoda szkolenia skoczków spadochronowych polegająca na przyśpieszonej nauce swobodnego spadania w tzw. pozycji płaskiej. Pierwsze skoki uczeń wykonuje w asyście dwóch instruktorów. Instruktorzy wyskakują z samolotu razem z uczniem trzymając go za uprząż i pomagają w osiągnięciu pozycji płaskiej. Po poprawnym zaliczeniu ćwiczenia skoki odbywają się w asyście jednego instruktora do momentu kiedy skoczek potrafi samodzielnie utrzymać wymaganą pozycję spadania. Wszystkie skoki rejestrowane są na materiale wideo i szczegółowo omawiane przez instruktorów. Po zakończeniu tego etapu skoczek rozpoczyna samodzielne wykonywanie skoków do osiągnięcia wymaganych do egzaminu umiejętności. Wszystkie skoki wykonywane są z maksymalnego pułapu 4000 m.

Statystyki wskazują, że najczęściej pierwszy etap kończy się po 1-3 skokach a kolejny po około 5-6. Oczywiście wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji ucznia oraz postępu w nauce.

W przypadku szkolenia AFF skoki wykonywane są z naszego nowego samolotu PAC 750 XL, który jest podstawowym samolotem do skoków wykorzystywanym w Aeroklubie Gdańskim.

aff-2 aff-1

W przypadku obu metod uczeń zostanie wyposażony w niezbędny do skoku sprzęt spadochronowy. Spadochron zostanie przygotowany do skoku przez odpowiednio wyszkoloną kadrę Aeroklubu Gdańskiego w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa. Każdy skok ucznia wykonywany jest pod nadzorem instruktora spadochronowego.

Egzamin

Po zakończeniu szkolenia praktycznego oraz osiągnięcia wymaganych minimów (50 skoków wraz z łącznym czasem swobodnego spadania nie mniejszym niż 30 minut) można przystąpić do egzaminu. Polega on sprawdzeniu umiejętności teoretycznych oraz na wspólnym skoku z instruktorem egzaminującym i zaprezentowania umiejętności sterowania ciałem w trakcie swobodnego spadania oraz bezpiecznego lądowania. Sprawdzona zostanie również umiejętność układania spadochronu.

Top