Header Image
Home >> Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Skoki w tandemie. Pruszcz Gdański

Regulamin I edycji konkursu spadochronowego

 1. Organizatorem konkursu jest Aeroklub Gdański zwany dalej Organizatorem.
 2. Za główny cel konkursu przyjmuje się promowanie skoków spadochronowych oraz sportów lotniczych wśród osób dorosłych i młodzieży.
 3. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły przynajmniej 16 lat. W przypadku osób niepełnoletnich do rozpoczęcia kursu spadochronowego wymagana będzie zgoda rodziców bądź opiekunów prawnych.
 4. W celu przystąpienia do konkursu należy wypełnić formularz dostępny pod adresem www.spadochrony.aeroklub.gda.pl/pytania-konkursowe.
 5. Każdy uczestnik może wypełnić formularz konkursowy tylko raz. Wielokrotne wypełnienie formularza dyskwalifikuje uczestnika.
 6. Termin nadsyłania wypełnionych formularzy mija 3 czerwca do godziny 23:59
 7. Po upływie terminu nadsyłania formularzy, przeprowadzone zostanie losowanie wśród wszystkich uczestników, którzy poprawnie udzielili odpowiedzi na wszystkie pytania konkursowe i wyłoniony zostanie zwycięzca.
 8. Wyniki konkursu opublikowane zostaną najpóźniej 4 czerwca do godziny 15:00.
 9. O wynikach konkursu Organizator poinformuje uczestników na stronie Sekcji Spadochronowej Aeroklubu Gdańskiego.
 10. Zwycięzca konkursu otrzyma voucher na darmowe teoretyczne szkolenie spadochronowe wraz z pierwszym skokiem w Aeroklubie Gdańskim.
 11. 2 kolejne miejsca otrzymają vouchery na darmowe teoretyczne szkolenie spadochronowe w Aeroklubie Gdańskim.
 12. Vouchery ważne są do końca sezonu 2017 r. bez prawa odstąpienia innej osobie.
 13. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na warunki konkursu, określone niniejszym regulaminem.
 14. Wysłanie formularza kontaktowego jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Aeroklub Gdański, na potrzeby przeprowadzenia konkursu.
Top