Header Image
Home >> Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Skoki w tandemie. Pruszcz Gdański

Regulamin III edycji konkursu spadochronowego

 1. Organizatorem konkursu jest Aeroklub Gdański zwany dalej Organizatorem.
 2. Za główny cel konkursu przyjmuje się promowanie skoków spadochronowych oraz sportów lotniczych wśród osób dorosłych i młodzieży.
 3. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły przynajmniej 16 lat. W przypadku osób niepełnoletnich do rozpoczęcia kursu spadochronowego wymagana będzie zgoda rodziców bądź opiekunów prawnych.
 4. W celu przystąpienia do konkursu należy wypełnić formularz dostępny pod adresem www.spadochrony.aeroklub.gda.pl/pytania-konkursowe.
 5. Każdy uczestnik może wypełnić formularz konkursowy tylko raz. Wielokrotne wypełnienie formularza dyskwalifikuje uczestnika.
 6. Termin nadsyłania wypełnionych formularzy mija 17 lipca do godziny 23:59
 7. Po upływie terminu nadsyłania formularzy, przeprowadzone zostanie losowanie wśród wszystkich uczestników, którzy poprawnie udzielili odpowiedzi na wszystkie pytania konkursowe i wyłoniony zostanie zwycięzca.
 8. Wyniki konkursu opublikowane zostaną najpóźniej 18 lipca do godziny 15:00.
 9. O wynikach konkursu Organizator poinformuje uczestników na stronie Sekcji Spadochronowej Aeroklubu Gdańskiego.
 10. Zwycięzca konkursu otrzyma voucher na darmowe teoretyczne szkolenie spadochronowe wraz z pierwszym skokiem w Aeroklubie Gdańskim.
 11. 2 kolejne miejsca otrzymają vouchery na darmowe teoretyczne szkolenie spadochronowe w Aeroklubie Gdańskim.
 12. Vouchery ważne są do końca sezonu 2016 r. bez prawa odstąpienia innej osobie.
 13. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na warunki konkursu, określone niniejszym regulaminem.
 14. Wysłanie formularza kontaktowego jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Aeroklub Gdański, na potrzeby przeprowadzenia konkursu.
Top